Rozvody TKR
  • dodanie a montáž anténneho stožiara vrátane mechanického upevnenia a pripojenia na bleskozvod
  • dodanie a montáž individuálnej anténnej sústavy, SAT súpravy a prvkov TV a SAT rozvodu
  • montáž a servis spoločných TV antén a TV-SAT rozvodov pre skupinový príjem televízie
  • dodanie, montáž a naprogramovanie satelitných súprav so sat. prijímačmi, s fixnou alebo otáčacou parabolickou anténou alebo príjmom z viacerých družíc pomocou systému DiSEqC