Telekomunikačné siete
  • návrh a realizácia lokálnych sietí - LAN
  • návrh a realizácia rozsiahlych sietí - WAN
  • dodávka sieťových komponentov
  • konfigurácia sieťových smerovačov
  • zabezpečenie sietí
  • návrh a realizácia lokálnych wireless sietí

Štruktúrovaná kabeláž je komplexný kabelážny systém zahŕňajúci v sebe rôzne typy kabeláži – od kabeláži založenej na krútenej dvojlinke (TP, twisted pair, krútená dvojlinka) cez optické kabeláže až po napr. rozvody káblovej televízie. V bežnej reči sa pod pojmom štruktúrovaná kabeláž chápe kabeláž založená na krútenej dvojlinke používanej najmä na prenos hlasu a dát. Topológia štruktúrovanej kabeláže je hviezdicová, pri zložitejších systémoch hierarchicko-hviezdicová. Štandardným konektorom je 8-pinový modulárny konektor RJ-45. Podobá sa na konektor RJ-11, ktorý sa používa v novších typoch telefónnych prístrojov.Rozdiel medzi twist-pair a optickými rozvodmi je v možnostiach maximálnych vzdialeností (u optiky rádovo kilometre), možnosti rušenia (nulové u optiky) a samozrejme v použitom médiu. Štruktúrovaná kabeláž cez optické rozvody je drahá, aj keď ceny postupne klesajú. Naša spoločnosť tak často realizuje tieto spoje v miestach, kde sú nevhodné rozvody za pomoci twist-pairu. Typickou realizáciou je prepojenie niekoľkých vzdialených sietí riešených TP rozvodmi pomocou optického spoja.