FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM
Znížte svoje náklady na energiu!
Sme registrovaný zhotoviteľ pre pokračovanie projektu Zelená domácnostiam aj v roku 2023

Typy fotovoltaických systémov

V zásade existujú dva typy fotovoltaických systémov

SYSTÉMY PRIPOJENÉ K SIETI
Sú to systémy, ktoré sú integrované s konvenčnými obytnými a priemyselnými elektrickými systémami. Tie je možné v prípade potreby použiť striedavo alebo v kombinácii s elektrickou sieťou, aby sa splnili energetické požiadavky koncového užívateľa.
SAMOSTATNÉ SYSTÉMY
Sú navrhnuté tak, aby obsahovali batériový systém, aby bola zabezpečená „kontinuita služby“, to znamená že, dodávka elektrickej energie aj v noci alebo pri nedostatočnej alebo chýbajúcej úrovni slnečného žiarenia.

Ako fotovoltaický systém vyrába elektrinu?

Fotovoltaický (PV) panel, bežne nazývaný solárny panel , obsahuje PV články, ktoré absorbujú slnečné svetlo a premieňajú slnečnú energiu na elektrickú energiu . Tieto články, vyrobené z polovodiča, ktorý prenáša energiu (napríklad kremíka), sú navzájom spojené a vytvárajú modul. Typický strešný solárny panel má 30 modulov. Keď polovodič vo fotovoltaických paneloch pohltí slnečné svetlo, elektróny (ktoré tvoria základ elektriny) sa uvoľnia z ich miesta a môžu teraz prúdiť cez polovodič. Tieto uvoľnené elektróny, z ktorých každý nesie záporný náboj, prúdia cez bunku smerom k prednému povrchu, čím vytvárajú nerovnováhu v náboji medzi prednou a zadnou časťou. Fotovoltaické články vyrábajú elektrinu pretože táto nerovnováha zase vytvára napäťový potenciál ako záporný a kladný pól batérie.

Prúd sa potom zhromažďuje na vodičoch a potom sa okamžite použije alebo sa uloží do batérie fotovoltaického systému. Nie je pravda, že solárne články fungujú len vtedy, keď svieti slnko. Počas zamračeného dňa však nevytvoria toľko energie ako počas slnečného dňa.

Image
Image

Aké sú súčasti solárneho FV systému?

  • Fotovoltické moduly: fotovoltický systém zachytáva energiu vyžarovanú slnkom vďaka použitiu špeciálnych komponentov nazývaných fotovoltaické moduly, ktoré sú schopné produkovať elektrickú energiu pri dopade slnečného žiarenia.
  • Nosné konštrukcie modulov: tieto konštrukcie podopierajú moduly ich upevnením na strechu. V prípade plochých striech existujú nosné konštrukcie, ktoré môžu upraviť aj orientáciu panelov, optimalizovať ich expozíciu naklonením smerom k slnečným lúčom. 
  • Invertor: je to elektronické zariadenie, ktoré transformuje energiu produkovanú modulmi (tzv. jednosmerný prúd - DC) na typ energie, ktorú používajú domáci alebo priemyselní používatelia (tzv. striedavý prúd - AC). Pre väčšiu bezpečnosť systému majú meniče aj ochranné zariadenia, ktoré spôsobia ich vypnutie v prípade výpadku napájania alebo poruchy siete.
  • Elektrické káble: sú to káble, ktoré prenášajú energiu zo systému k užívateľom.

Často kladené otázky

Odpovede na najčastejšie kladené otázky ohľadne fotovoltaických systémov

Prečo si kúpiť fotovoltaický systém?

Používanie fotovoltaického systému má mnoho výhod, hlavné sú uvedené nižšie:

  1. Rešpektovanie životného prostredia: eliminuje znečistenie a súvisiace emisie skleníkových plynov počas cyklu výroby energie
  2. Nákladová efektívnosť: úspora nákladov na energievďaka vlastnej spotrebe a zvyšovaniu hodnoty nehnuteľnosti
  3. Spoľahlivosť: systém má priemernú životnosť 25 rokov a je nenáročný na údržbu
  4. Modularita: možnosť kedykoľvek upraviť výkon systému jednoduchou zmenou počtu modulov
  5. Nezávislosť: schopnosť samostatne si vyrobiť časť spotrebovanej energie, keď svieti slnko. Okrem toho tí, ktorí sa rozhodnú začleniť batérie do systému, môžu ukladať prebytočnú energiu na ďalšie použitie v prípade potreby.

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY ŠETRIA NÁKLADY NA ENERGIU!

Sú veľmi spoľahlivé a majú dlhú životnosť,  čo z nich robí vynikajúcu investíciu do budúcnosti....

ZAUJAL VÁS FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM?

Radi Vám odpovieme na Vaše otázky, prípadne sa s Vami stretneme. Stačí, ak nám pošlete správu pomocou kontaktného formulára a my sa Vám ozveme.

Návrh a realizáciu inteligentnej elektroinštalácie ponúkame po celom Slovensku.

MÁTE OTÁZKY? ZAVOLAJTE TERAZ:
+421 35 263 30 02

TechniCom, s.r.o.

Vnútorná Okružná 49
94501 Komárno
Slovensko

Tel.: 035-2633002
E-mail.: info@technicom.sk

Bankové spojenie:
Tatra banka a.s. - 2926846738/1100

IČO: 35955287
IČO DPH: SK2022060315